Facebook Ads cơ bản (dành riêng cho Membership)

Yêu thích Chia sẻ
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Thông tin khóa học

Khóa học này nằm trong khóa học 3 tháng và 12 tháng (membership) tại Mega Digital. Nội dung trong khóa học này được thiết lập riêng cho Membership nên sẽ không phù hợp với các bạn kích hoạt ngoài do một số nội dung cần cập nhật từ các buổi zoom trực tiếp của Mega Digital. Cân nhắc trước khi kích hoạt nhé!

Nội dung học

I. Giới thiệu
Giới thiệu về khóa học Facebook Ads cơ bản

  • Giới thiệu khóa học
    07:39

II. Chính sách quảng cáo Facebook

III. Phương thức thanh toán
Phương thức thanh toán TKQC với Facebook

IV. Tài khoản cá nhân

V. Tài khoản doanh nghiệp

VI. Hướng dẫn chạy quảng cáo

VII. Đọc báo cáo

VIII. Tối ưu quảng cáo đơn giản

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet