Quảng Cáo TikTok , TikTok Shop cho người mới

Yêu thích Chia sẻ
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Nội dung học

Giới thiệu về TikTok Ads và TikTok Shop Ads

 • Lời Mở Đầu
  01:03
 • Tạo tài khoản quảng cáo TikTok cá nhân
  06:32
 • Các loại mục tiêu quảng cáo trên TikTok
  04:20
 • Để chạy quảng cáo TikTok thì bạn cần điều gì ?
  05:50

Tạo Landingpage để chạy quảng cáo

Chính sách quảng cáo trên TikTok

Quảng Cáo TikTok Shop

Quảng Cáo TikTok Chuyển Đổi

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet