TikTok Ads và TikTok Shop cơ bản (dành riêng cho Membership)

Qua Mega Digital Thể loại: Membership
Yêu thích Chia sẻ
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Thông tin khóa học

Khóa học này nằm trong khóa học 3 tháng và 12 tháng (membership) tại Mega Digital. Nội dung trong khóa học này được thiết lập riêng cho Membership nên sẽ không phù hợp với các bạn kích hoạt ngoài do một số nội dung cần cập nhật từ các buổi zoom trực tiếp của Mega Digital. Cân nhắc trước khi kích hoạt nhé!

Nội dung học

Giới thiệu về TikTok Ads và TikTok Shop Ads

 • Lời mở đầu
  00:34
 • Tạo tài khoản quảng cáo TikTok cá nhân
  12:17
 • Các loại mục tiêu quảng cáo trên TikTok
  07:18
 • Để chạy quảng cáo TikTok thì bạn cần điều gì ?
  04:13

Tạo Landingpage để chạy quảng cáo

Chính sách quảng cáo trên TikTok

Quảng Cáo TikTok Shop

Quảng Cáo TikTok Chuyển Đổi

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet