Update dành riêng cho Membership 3 tháng

Yêu thích Chia sẻ
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Thông tin khóa học

Đây là nội dung Update dành riêng cho Membership tại Mega Digital. Chúng tôi từ chối kích hoạt cho thành viên không thuộc Membership. Nếu cố tình, chúng tôi buộc HỦY ĐĂNG KÝ CỦA BẠN VÀ KHÔNG HOÀN TIỀN KỂ CẢ KHI BẠN ĐÃ TRẢ PHÍ CHO KHÓA HỌC NÀY.

Nội dung học

Zoom

 • Zoom 1
  01:49:34
 • Zoom 2
  01:34:33
 • Zoom 3
  02:05:51
 • Zoom 4
  02:30:23
 • Zoom 5
  02:08:11
 • Zoom 6
  01:59:27
 • Zoom 7
  01:08:42
 • Zoom 8
  01:48:21
 • Zoom 10
  01:04:40
 • Zoom 11
  01:44:17
 • Zoom 12
  01:55:36
 • Zoom 13
  01:34:00

Update về Ads

Update về Technical

Update về Content

Update về Plan

Update về Channel

Tài liệu khác

Update về Chatbot Zoom 9

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet