Đăng ký thành công !

Chỉ còn một bước cuối cùng để tham gia cộng đồng Mega Digital cùng chúng tôi

Thông tin đăng ký:

Thông tin thanh toán:

Bạn thanh toán !::sotien::!đ theo:

STK:

5028986868

Chủ TK:

NGUYỄN TRUNG THIỆU

Ngân hàng:

Techcombank

Nội dung CK:

SDT!::phone::!MEGA

Thanh toán bằng mã QR để tự động hiển thị số tiền và nội dung chuyển khoản theo đúng yêu cầu

copy STK

Họ và tên:

!::name::!

Số điện thoại:

!::phone::!

Email:

!::email::!

Số tiền:

!::sotien::!đ

Bạn có thể tham gia nhóm Zalo để cập nhật về: nội dung giảng dạy, lịch học, hỗ trợ, gửi hóa đơn thanh toán, update, tài liệu, offiline ..

Tham gia nhóm Zalo tại đây

Gói:

!::goicuoc::! tháng

Hoặc theo hình thức chuyển khoản ngân hàng:

NGUYỄN TRUNG THIỆU

Số tài khoản: 5028986868

Số tiền: !::sotien::!đ

Nội dung CK: SDT!::phone::!MEGA

copy NDCK